Eshop Nord Service / Katalog / Velkoplošný tisk

Velkoplošný tisk

Kód Název Cena bez DPH Cena s DPH
VDP00013 Durst, Kapa plast 5 mm 1943,00 Kč 2351,03 Kč
VDP00015 Kapa Canvas 5 mm (imitace plátna) 2120,00 Kč 2565,20 Kč
VDP00016 Dibont 3 mm 2397,00 Kč 2900,37 Kč
VDP00024 Plexi, Opál 2 mm 3799,00 Kč 4596,79 Kč
VDP00026 Plexi, Opál 4 mm 5285,00 Kč 6394,85 Kč
VDP00038 Agfa, City Light papír, 118,5x175 cm 902,00 Kč 1091,42 Kč
ks
VDP00042 Agfa, B0, Billboardový papír 660,00 Kč 798,60 Kč
ks
VDP00043 Agfa, A0, Billboardový papír 472,00 Kč 571,12 Kč
ks
VDP00044 Agfa, B1, Billboardový papír 346,00 Kč 418,66 Kč
ks
VDP00045 Agfa, A1, Billboardový papír 247,00 Kč 298,87 Kč
ks