Eshop Nord Service / Ochrana údajů

Ochrana údajů

Poskytnuté osobní údaje jsou společnosti Nord Service, s.r.o. zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) výhradně za účelem plnění předmětu smlouvy, objednávky. 

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Data jsou uchovávána na chráněných a zálohovaných serverech v místě sídla společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích stran.